Autofagia, geny długowieczności i regulacja rytmu dobowego. Jak to zrobić w 4 dni?

Kategoryzacja postów leczniczych opiera się na dwóch głównych aspektach: czasie stosowania oraz dozwolonych produktach. W zależności od czasu stosowania, wyróżniamy posty przerywane (Intermittent Fasting) i posty przedłużone (Prolonged Fasting). 

 O ile posty typu Intermittent Fasting mogą stanowić stałą strategię żywieniową, pod którą dopasowywane są pozostałe elementy diety, o tyle posty przedłużone nie mogą być funkcjonalną podstawą diety, a raczej adekwatnym narzędziem stosowanym do osiągnięcia zaplanowanych celów. 

A zatem: żyjesz po to, aby jeść, czy jesz po to, aby żyć?

Ostatnimi czasy sporą uwagę skupia żywienie zawężone czasowo (Time Restricted Feeding; TRF). Tę drogę postępowania cechuje ściśle określony okres w ciągu doby, w którym następuje podaż pokarmu. Jednak w przeciwieństwie do typowych postów IF, model TRF sam w sobie nie zakłada wprowadzenia restrykcji kalorycznych. Zasada funkcjonowania tego systemu żywieniowego opiera się na charakterystycznym krótkim oknie żywieniowym, ustalonym na podstawie biologicznego cyklu dobowego tożsamego dla gatunku oraz uwzględnia regulację odrębnego dla każdego człowieka dobowego rytmu. 

Nie do rytmu, nie do taktu…

Fizjologiczny układ okołodobowy przynajmniej częściowo wyjaśnia dychotomię w tych samych działaniach, a różnych efektach. Kontroluje on niemal każdym układem i systemem w naszym ciele, tym samym wywołując określoną odpowiedź metaboliczną, hormonalną czy behawioralną. Jego prawidłowe funkcjonowanie możliwe jest dzięki koordynacji genów zegarowych, m.in. BMAL1, CLOCK, PER1/2 oraz CRY1/2. Dobrym przykładem okołodobowego charakteru gospodarki hormonalnej wydaje się być istotnie wyższa insulinowrażliwość o poranku, która z kolei drastycznie spada na wieczór. Jest to wynikiem działania szeregu hormonów (m.in.insulina, kortyzol, hormon wzrostu), których końcowy efekt ukazuje właśnie taki obraz.

Pani Aniu, śniadanie to ponoć najważniejszy posiłek dnia, prawda? A kolacja przed 18? Przecież to MIT.

Czy rzeczywiście toczenie sporów o to czy śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, a czy kolacja o 18.00 to fakt/mit ma jakikolwiek sens? W moim odczuciu – nie ma. Szczególnie zważywszy na fakt, iż cała nasza fizjologia sterowana jest bezwzględnie przez geny zegarowe. Jednak co ważniejsze – ciężko jest ustalić jeden idealny wzór rytmu dobowego, który mógłby posłużyć jako punkt odniesienia. Rytm okołodobowy różni się w zależności od wieku (nastolatek vs osoba starsza), ale przede wszystkim w zależności od biologicznego chronotypu.

Nawet sami naukowcy zdecydowali się bardziej przyjrzeć tej problematyce. Od ponad roku badają wpływ strategii eTRF na metabolizm i zdrowie człowieka. Badanie opublikowane ostatnio na łamach czasopisma Nutrients ponownie pokazuje, jak ogromne znaczenie ma dla nas nie tylko obfite śniadanie, ale też omijanie kolacji. 

Badania, badania, badania – pokaż mi badania!

Uczestnicy badania ponownie zostali poddani restrykcji czasowej w przyjmowaniu pokarmu, od godziny 8.00 do 14.00. Pozostałą część dnia pościli. Tym razem jednak, badacze skupili się na wpływie eTRF nie tylko a parametry kardiometaboliczne, ale przede wszystkim na rytm okołodobowy, długowieczność oraz proces autofagocytozy.

11 pacjentów z nadwagą uczestniczyło w badaniu przez…. 4 dni. Codziennie mierzono im parametry metaboliczne, a także ekspresję genów. 

Już po upływie 4 dni (!!!) strategia eTRF w grupie badanej zwiększyła ketony, cholesterol i ekspresję kluczowych dla długowieczności sirtuin. Ponadto zauważono również zwiększoną ekspresję genu LC3A, odpowiedzialnego za aktywację procesu autofagocytozy. 

Ciekawa rzecz działa się wieczorem, kiedy to w grupie kontrolnej pojawiła się tendecja do wzrostu ilości czynnika neurotropowego pochodzenia mózgowego (BNDF), a także zwiększała się ekspresja MTOR. Jest to gówna kinaza regulatorowa wykrywająca składniki odżywcze, regulująca wzrost komórek. Post eTRF zmienił także dobowe wzorce kortyzolu i ekspresję kilku genów komórkowych zegarów okołodobowych. Co to oznacza w praktyce? O tym niedługo. 

A co najważniejsze: WSZYSTKIE EFEKTY POJAWIŁY SIĘ BEZ RESTRYKCJI KALORYCZNEJ, PO UPŁYWIE ZALEDIWE 4 DNI…

W moim odczuciu post eTRF wygrywa z tradycyjnym modelem żywienia, a także postami typu IF na każdym możliwym polu. Jest to również niezwykłe narzędzie, które każdy z nas może zastosować od ręki 🙂

Pozdrawiam Cię serdecznie,
Anna.

Literatura:
1. Nutrients201911(6), 1234 https://doi.org/10.3390/nu11061234  .Received: 18 April 2019 / Revised: 20 May 2019 / Accepted: 22 May 2019 / Published: 30 May 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *