Cennik i warunki współpracy

 

Poniżej znajduje się cennik oferowanych przeze mnie usług. Zapoznaj się z nim i podejmij decyzje odnośnie naszej współpracy.

 

Jeśli masz pytania i nie wiesz jaki pakiet usług będzie najlepszy dla Ciebie – napisz do mnie!

 

USŁUGA

CENA

CO KUPUJESZ?

CO OTRZYMASZ?

Pakiet współpracy na pierwszy miesiąc.

Wymagana rezerwacja z przedpłatą.

 

700,00 z jadłospisem na 7 dni

1. Pierwsza konsultacja [60 minut]

2. Jeden plan żywieniowy na 4 tygodnie ze spersonalizowanym jadłospisem i recepturami w formie jadłospisu klasycznego i książeczki przepisów.

3. Plan suplementacyjny

4. Opieka mailowa przez 4 tygodnie od czasu wysłania zaleceń

5. Stała optymalizacja zaleceń i korygowanie jadłospisu (dwie korekty / miesiąc)

 • Profesjonalny i życzliwy kontakt przez ponad 30 dni 🙂
 • Kompletny plan dietoterapii
 • Jeden spersonalizowany jadłospis 7-dniowy do stosowania przez 4 tygodnie 
 • Plan suplementacyjny
 • Poradniki żywieniowe
 • Poradnik stylu życia w praktycznymi wskazówkami
 • Profesjonalne materiały autorskie
 • Edukacja żywieniowa

Pakiet współpracy na pierwsze dwa miesiące.

Wymagana rezerwacja z przedpłatą.

1000,00 z jadłospisem na 7 dni

 

1. Pierwsza konsultacja [60 minut]

2. Dwa plany żywieniowe na 8 tygodnie ze spersonalizowanym jadłospisem i recepturami w formie jadłospisu klasycznego i książeczki przepisów.

3. Plan suplementacyjny

4. Opieka mailowa przez 8 tygodni od czasu wysłania zaleceń

5. Konsultacja kontrolna po upływie 1 miesiąca współpracy [45 minut].

6. Optymalizacja zaleceń i korygowanie jadłospisu (dwie korekty / miesiąc)

 • Profesjonalny i życzliwy kontakt przez ponad 60 dni 🙂
 • Kompletny plan dietoterapii
 • Dwa spersonalizowane jadłospisy 7-dniowe do stosowania przez 4 tygodnie każdy (1 na każdy miesiąc)
 • Plan suplementacyjny
 • Poradniki żywieniowe
 • Poradnik stylu życia w praktycznymi wskazówkami
 • Profesjonalne materiały autorskie
 • Edukacja żywieniowa

USŁUGA

CENA

CO KUPUJESZ?

CO OTRZYMASZ?

Pakiet współpracy na każdy kolejny miesiąc.

450,00 z jadłospisem na 7 dni

Oferta tylko dla stałych pacjentów.

Pakiet obejmuje wszystkie świadczone usługi.

USŁUGI POZOSTAŁE

Jednorazowa konsultacja [60 minut]

300,00

 • Omówienie nurtujących aspektów
 • Szczegółowa analiza przypadku
 • Po konsultacji wysyłane są krótkie zalecenia

Dodatkowy jadłospis

7-dniowy: 250,00

Jeden jadłospis wraz z recepturami oraz instrukcją obsługi

 Kontrakt współpracy

Planowanie skutecznej dietoterapii, suplementacji oraz zaleceń wymaga myślenia długofalowego. Dlatego też jako specjalista nie wchodzę we współpracę krótszą niż 1 miesiąc. Jest to minimalny czasokres, w którym obydwie strony mogą pokazać swój potencjał i rozwinąć moc możliwości.

Specjalista nie bierze odpowiedzialności za niestosowanie się do proponowanych zaleceń i brak mierzalnych efektów. Działanie w sposób inny niż zaplanowany oraz konsekwencje z tego wynikające to odpowiedzialność pacjenta. Niewywiązanie się z zaplanowanych punktów może skutkować brakiem osiąganych efektów, bądź spontanicznymi problemami zdrowotnymi.

 1. W dni wolne od pracy, tj. soboty, niedziele i święta specjalista nie ma obowiązku odpisania na żadne wiadomości mailowe. 
 2. Czas odpowiedzi na wiadomość mailową może zająć nawet do 5 dni roboczych, zazwyczaj jest to czas 1-3 dni. Jest to związane z tym, iż rzetelne odpowiedzi na pytania wymagają zrobienia szczegółowego researchu i przeanalizowania wszelkich dostępnych danych oraz wglądu do kartoteki pacjenta.
 3. Kompletny plan żywieniowy i zalecenia wysyłane są drogą mailową do 10 dni roboczych od czasu pierwszej konsultacji. W przypadku trudnej sytuacji zdrowotnej, czas oczekiwania może uledz wydłużeniu nawet do 15 dni roboczych.
 4. W przypadku okresu świąt i urlopu okres okres oczekiwania oraz odpowiedzi na maile ulega adekwatnemu przedłużeniu.
 5. Specjalista nie odpowiada na wiadomości SMS. Wyjątek stanowią sprawy pilne i ważne.
 6. Specjalista nie odpowiada na wiadomości via Facebook lub Messenger, chyba, że wyrazi na to zgodę.
 7. W przypadku nagłego zdarzenia losowego będącego zdarzeniem niewynikającym z celowych działań, specjalista ma prawo do odroczenia konsultacji, przedłużenia czasu realizacji usługi i wstrzymania współpracy.
 8. Specjalista ma prawo wypowiedzieć współpracę z podaniem właściwej przyczyny, z jednoczesnym zwrotem kosztów współpracy obliczonych na zasadzie ilości wykonanych już działań, proporcjonalnie do wykonanej pracy i czasu trwania usługi.
 9. Pacjent ma prawo zrezygnować ze współpracy z podaniem należytej przyczyny. Zwrot kosztów odbywa się po wyliczeniu przez usługodawcę ilości włożonej pracy oraz oszacowania należnego wynagrodzenia i osiąga wartość nie większą niż 50% kosztu całkowitego.