Cennik i warunki współpracy

 

Poniżej znajduje się cennik oferowanych przeze mnie usług. Zapoznaj się z nim i podejmij decyzję odnośnie naszej współpracy.

 

Jeśli masz pytania i nie wiesz jaki pakiet usług będzie najlepszy dla Ciebie – napisz do mnie!

 

Cennik usług

USŁUGA

CENA

CO OTRZYMASZ?

Pojedyncza konsultacja stacjonarna/online 

 

300,00

pierwsza wizyta 60 min


150,00

wizyta kontrolna
40 min

Podczas konsultacji omawiamy problem, błędy żywieniowe i możliwe rozwiązania. W trakcie wizyty stacjonarnej wykonywane są pomiary antropometryczne oraz pomiar składu ciała metodą bioimpedancji. Po konsultacji wysyłane jest krótkie podsumowanie wraz z zaleceniami i wskazówkami. Usługa nie obejmuje jadłospisu, planu dietoterapii i suplementacji oraz stałej opieki mailowej.

Pakiet współpracy na pierwszy miesiąc.

Wymagana rezerwacja z przedpłatą.

1000,00

1. Konsultacje
a) Pierwsza konsultacja [60 minut] wraz z pomiarem składu ciała metodą bioimpedancji (w przypadku konsultacji stacjonarnych)
b) Druga konsultacja telefoniczna/online [30 minut], podczas której wspólnie omawiamy przygotowane dla Ciebie materiały, a ja tłumaczę Ci na czym dokładnie polega Twoje rozwiązanie żywieniowe i jak je wdrożyć w życie.

2. Zalecenia i kompletny program żywieniowy ze spersonalizowanym menu 7-dniowym i recepturami 

3. Plan suplementacyjny

4. Opieka mailowa/whatsapp. Modyfikacje jadłospisu i zaleceń.

5. Niezbędne materiały edukacyjne do pracy własnej

Pakiet współpracy na każdy kolejny miesiąc

Oferta tylko dla stałych pacjentów.

400,00

1. Konsultację kontrolną [30 minut]

2. Zalecenia i kompletny program żywieniowy ze spersonalizowanym menu 7-dniowym i recepturami 

3. Plan suplementacyjny

4. Opieka mailowa/whatsapp. Modyfikacje jadłospisu i zaleceń.

5. Niezbędne materiały edukacyjne do pracy własnej

6. Materiały indywidualne, które wynikają z toku współpracy

Dodatkowy jadłospis indywidualny

Oferta tylko dla stałych pacjentów.

200,00

Spersonalizowane menu 7-dniowe z recepturami

   
   

Kontrakt współpracy

Planowanie skutecznej dietoterapii, suplementacji oraz zaleceń wymaga myślenia długofalowego. Dlatego też jako specjalista nie wchodzę we współpracę krótszą niż 1 miesiąc. Jest to minimalny czasokres, w którym obydwie strony mogą pokazać swój potencjał i rozwinąć moc możliwości.

Specjalista nie bierze odpowiedzialności za niestosowanie się do proponowanych zaleceń i brak mierzalnych efektów. Działanie w sposób inny niż zaplanowany oraz konsekwencje z tego wynikające to odpowiedzialność pacjenta. Niewywiązanie się z zaplanowanych punktów może skutkować brakiem osiąganych efektów, bądź spontanicznymi problemami zdrowotnymi.

  1. W dni wolne od pracy, tj. soboty, niedziele i święta specjalista nie ma obowiązku odpisania na żadne wiadomości mailowe. 
  2. Czas odpowiedzi na wiadomość mailową może zająć nawet do 5 dni roboczych, zazwyczaj jest to czas 1-3 dni. Jest to związane z tym, iż rzetelne odpowiedzi na pytania wymagają zrobienia szczegółowego researchu i przeanalizowania wszelkich dostępnych danych oraz wglądu do kartoteki pacjenta.
  3. Kompletny plan żywieniowy i zalecenia wysyłane są drogą mailową do 10 dni roboczych od czasu pierwszej konsultacji. W przypadku trudnej sytuacji zdrowotnej, czas oczekiwania może uledz wydłużeniu nawet do 15 dni roboczych.
  4. W przypadku okresu świąt i urlopu okres okres oczekiwania oraz odpowiedzi na maile ulega adekwatnemu przedłużeniu.
  5. Specjalista nie odpowiada na wiadomości SMS. Wyjątek stanowią sprawy pilne i ważne.
  6. Specjalista nie odpowiada na wiadomości via Facebook lub Messenger, chyba, że wyrazi na to zgodę.
  7. W przypadku nagłego zdarzenia losowego będącego zdarzeniem niewynikającym z celowych działań, specjalista ma prawo do odroczenia konsultacji, przedłużenia czasu realizacji usługi i wstrzymania współpracy.
  8. Specjalista ma prawo wypowiedzieć współpracę z podaniem właściwej przyczyny, z jednoczesnym zwrotem kosztów współpracy obliczonych na zasadzie ilości wykonanych już działań, proporcjonalnie do wykonanej pracy i czasu trwania usługi.
  9. Pacjent ma prawo zrezygnować ze współpracy z podaniem należytej przyczyny. Zwrot kosztów odbywa się po wyliczeniu przez usługodawcę ilości włożonej pracy oraz oszacowania należnego wynagrodzenia i osiąga wartość nie większą niż 50% kosztu całkowitego.