Moje kwalifikacje

Wykształcenie

2015 – 2018. Dietetyka, studia licencjackie. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

2018 – 2020. Dietetyka, studia magisterskie. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

2020 – 2024. Szkoła Doktorska. Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. 

Studia podyplomowe

2022 – Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.