Moje kwalifikacje

Wykształcenie akademickie:

2015-2018. Dietetyka, studia licencjackie. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

2018-2020. Dietetyka, studia magisterskie. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

2020-2024. Szkoła Doktorska. Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. 

 Konferencje naukowe, kongresy, sympozja:

1. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Dysbioza – diagnostyka i leczenie za pomocą żywienia i probiotyków. Szczecin, 4 czerwca 2016.

2. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Najnowsze trendy w terapii otyłości”. Szczecin, 3 czerwca 2018.

3. Konferencja “Dieta a jelita”. Szczecin, 16 kwietnia 2016.

4. Konferencja VIII Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka. Warszawa, 12 kwietnia 2016.

5. VI Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica. Łodź, 1-2 kwietnia 2016.

6. VIII Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej. Międzyzdroje, 19-22 maja 2016.

7. II Międzynarodowa Konferencja “Ekologia Człowieka”. Szczecin, 9-10 czerwca 2016.

8. Narodowy Kongres Naturoterapii – Budowanie Odporności i Walka z Chorobami Cywilizacyjnymi. Warszawa, 4 marca 2017.

9. Konferencja XI Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka. Warszawa, 27 kwietnia 2017.

10. VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica. Łodź, 17-18 marca 2017.

11. II Ogólnopolski Kongres Dietetyki i Medycyny Funkcjonalnej. Rumia, 3-4 czerwca 2017.

12. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dietoterapia Zaburzeń Metabolicznych. Poznań, 10 czerwca 2017.

13. Dietetyka w transplantologii i nefrologii. I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej. Warszawa, 19 kwietnia 2018 r.

14. XLVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Uczelni Medycznych, III International Medical Student’s Conference. Szczecin, 16-17 marca 2018.

15. VIII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica. Łodź, 6-7 kwietnia 2018.

16. Konferencja “Odporność pochodzi z brzucha”. Oskar Kaczmarek, Instytut Medycyny Zapobiegawczej. Szczecin, 12 stycznia 2019

17. III Ogólnopolska Konferencja “Psychika a Dietetyka”. Łódź, 23 marca 2019.

18. II Zachodniopomorskie Sympozjum Młodych Naukowców. Międzyzdroje, 1 czerwca 2019.

19. Konferencja online “Ochrona i terapia mikrobioty jelitowej”. Oskar Kaczmarek, Instytut Medycyny Zapobiegawczej. Maj 2020.

Kursy, szkolenia autorskie: 

1. Szkolenie: High Carb – dieta wysokowęglowodanowa w praktyce. Sowiński Sport Nutrition. Szczecin, 16 grudnia 2017.

2. Wiele twarzy zaburzeń pracy tarczycy. Julia Cichaczewska, Athlete Performance. Szczecin, 28 stycznia 2017.

3. Ketoza – lipidy pod lupą. Rafał Wilk, Athlete Performance. Szczecin, 11 marca 2017.

4. Ketoza – moduł I. Siła Wilka, Rafał Wilk. Szczecin, 8 lipca 2017.

5. Dietoterapia w praktyce, poziom I. Mauricz.com. Warszawa, 24-25 października 2015.

6. Dietoterapia w praktyce, poziom II. Mauricz.com. Szczecin, 5-6 grudnia 2015.

7. Dietoterapia w praktyce, poziom III. Mauricz.com. Warszawa, 1-2 kwietnia 2017.

8. Zoptymalizuj zdrowie bez użycia diety. Sebastian Kilichowski, Mateusz Ostręga. Warszawa, 19 stycznia 2019.

9. SZKOLENIE „Mikrobiota jelitowa w schorzeniach zapalnych skóry”. Oskar Kaczmarek. Szczecin, 20 października 2019.

10. WYKŁAD „Hashimoto – choroba tarczycy czy rozregulowany układ odpornościowy?” Oskar Kaczmarek. Szczecin, 21 października 2019.

11. Szkolenie podnoszące kwalifikacje w zawodach medycznych: Fibromialgia – diagnostyka i dietoterapia. Monika Gackowska-Lisińska, 2019-2020.

12. Szkolenie podnoszące kwalifikacje w zawodach medycznych: Diagnostyka laboratoryjna w chorobach jelit. Monia Gackowska-Lisińska, 2019-2020.

13. Szkolenie podnoszące kwalifikacje w zawodach medycznych: 10 czynników prozapalnych w chorobie Hashimoto. Monika Gackowska-Lisińska, 2019-2020.

14. Szkolenie podnoszące kwalifikacje w zawodach medycznych: jak odżywiać się w czasie ciąży. Monika Gackowska-Lisińska, 2019-2020.

15. Lipidogram i markery stanu zapalnego (szkolenie wideo). Monika Gackowska-Lisińska, 2019-2020.

16. Morfologia i mineralizacja w ujęciu funkcjonalnym (szkolenie wideo). Monika Gackowska-Lisińska, 2019-2020.

17. Diagnostyka i dietoterapia zaburzeń hormonalnych (szkolenie wideo). Monika Gackowska-Lisińska, 2019-2020.

18. Diagnostyka i dietoterapia chorób skóry (szkolenie wideo). Monika Gackowska-Lisińska, 2019-2020.