Regulamin usług

Regulamin Współpracy Zawarty Pomiędzy Gabinetem Dietetycznym prowadzonym przez Dietetyka mgr Annę Gudan a Pacjentem

Zakres Usług:

Gabinet Dietetyczny świadczy usługi w ramach konsultacji indywidualnych oraz opracowywania programów żywieniowych dla Pacjenta.

Warunki Współpracy:

 • Konsultacje Indywidualne:
 1. Gabinet Dietetyczny zobowiązuje się do świadczenia usług konsultacji indywidualnych obejmujących analizę stanu zdrowia, wyników badań, preferencji żywieniowych oraz ustalenie indywidualnych zaleceń i spersonalizowanego planu żywieniowego dla Pacjenta.
 2. Konsultacje będą odbywały się osobiście/w trybie online w ustalonych terminach i długościach spotkań.
 • Programy Żywieniowe:
 1. Gabinet Dietetyczny dostarczy Pacjentowi spersonalizowany program żywieniowy uwzględniający cele żywieniowe, indywidualne zalecenia zdrowotne, przeciwwskazania, plan suplementacyjny oraz dopasowaną dietę.
 2. Program będzie zawierał listę zalecanych posiłków, informacje dotyczące ilości składników odżywczych, wartości odżywczej posiłków oraz zalecenia dodatkowe.
  • Kontakt z Dietetykiem:
   Kontakt z Dietetykiem odbywa się poprzez pocztę mailową oraz WhatsApp.
 1. Kontakt z Dietetykiem możliwy jest dodatkowo poprzez chat w aplikacji mobilnej, jeśli Pacjent wykupi opcję współpracy z dostępem do aplikacji.
  c. W szczególnych przypadkach, gdy kontakt za pośrednictwem wyżej wymienionych dróg komunikacji nie jest możliwy, Dietetyk i Pacjent ustalają najbardziej dogodny sposób kontaktu.
 • Płatność:
 1. Pacjent zobowiązuje się do zapłaty za usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem Gabinetu Dietetycznego.
 2. Płatność za konsultację indywidualną należy wykonać w ciągu 24 godzin od rezerwacji terminu.
 • Zobowiązania Pacjenta:
 1. Pacjent zobowiązuje się do rzetelnego dostarczenia informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, preferencji żywieniowych oraz regularnego informowania o postępach i ewentualnych trudnościach w realizacji zaleceń dietetycznych.
 2. Pacjent zgadza się przestrzegać zaleceń dietetyka oraz aktywnie uczestniczyć w procesie kształtowania swojego planu żywieniowego.
 • Ograniczenie Odpowiedzialności:
 1. Gabinet Dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za brak postępów, które wynikają z nieprzestrzegania zaleceń dietetycznych przez Pacjenta i/lub dostarczenia nieprawdziwych informacji o aktualnym stanie zdrowia Pacjenta.
 2. Wszelkie zmiany w stanie zdrowia Pacjenta, które wykraczają poza kompetencje Dietetyka wymagają konsultacji z odpowiednimi specjalistami medycznymi.

Warunki Zwrotu Kosztów:

 • Zgodnie z obowiązującymi prawami konsumenckimi w Polsce, Pacjent ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, bez podawania przyczyny.
 • W przypadku odstąpienia od umowy w tym terminie, Pacjent ma obowiązek poinformować Gabinet Dietetyczny o swojej decyzji w formie pisemnej na wskazany adres mailowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, Gabinet Dietetyczny zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności dokonanych przez Pacjenta, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Wyjątki:

 • Jeśli usługi konsultacji indywidualnej lub opracowania programu żywieniowego zostały świadczone w całości lub części przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy, Pacjent zgadza się na pokrycie proporcjonalnej kwoty za już świadczone usługi.
 • W przypadku, gdy usługi zostały świadczone w całości przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy, Pacjent traci prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów.