Zapobiega, leczy, a nawet wprowadza w remisję. Wiesz, o czym mowa?

Niczym zaskakującym nie jest, że odpowiedni styl życia istotnie zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele chorób, a także zapewnia dłuższe życie w zdrowiu. Jednak zastanówmy się, dlaczego w ogóle powstała taka gałąź medycyny, jak medycyna stylu życia? Czym różni się od pozostałych?

Ale to już było, i nie wróci więcej…

Ani nie było, ani nie miało skąd wrócić. Medyna stylu życia to zupełnie nowa inicjatywa, jest jednak kilka dziedzin medycyny, które mogą być dla Ciebie nieco podobne. Wyszczególnienie różnic pomiędzy nimi pozwoli lepiej zrozumieć, dlaczego to właśnie medycyna stylu życia daje najwięcej możliwości.

#1. Medycyna zapobiegawcza

Koncentruje się ona na zdrowiu człowieka jako jednostki, społeczności oraz określonych populacji. Jej celem jest ochrona, promowanie i utrzymanie zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zapobieganie chorobom, niepełnosprawności i śmierci. Wszystkie działania opierają się na prewencji, a nie leczeniu chorób.

#2. Medycyna spersonalizowana

Medycyna spersonalizowana stara się przede wszystkim dostosowywać leczenie do pacjenta, a nie jego choroby. Umożliwiają to osiągnięcia z zakresu genetyki, biologii molekularnej, genomiki, proteomiki czy metabolomiki. Obiecującą częścią tej medycyny jest chociażby nutrigenomika, skupiająca się na idealnym dopasowaniu żywienia do cech genetycznych pacjenta.

#3. Medycyna integracyjna

Bardziej popularna na zachodzie, definiowana jako komplementarne podejście do pacjenta, uwzględniające zarówno aspekty medycyny konwencjonalnej jak i rozwiązania alternatywne, jednak z uwzględnieniem silnych dowodów w postaci danych naukowych. Skupia się na prewencji chorób u człowieka, rozumianego jako składowa ciała, umysłu i duszy, wykorzystuje niektóre elementy stylu życia.

And the winner is…

Jakby nie patrzeć, pomimo iż na pierwszy rzut oka wszystkie te definicje wydają się być podobne – w rzeczywistości są zupełnie różne. Medycyna stylu życia to oparte na dowodach podejście do zapobiegania, leczenia, a nawet odwracania chorób przewlekłych. Odbywa się to poprzez świadome podejmowanie decyzji w sferach, takich jak zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, radzenie sobie ze stresem, unikanie stosowania używek i innych szkodliwych substancji, odpowiednia jakość snu i… praca nad samopoznaniem.

Medycyna stylu życia jest niejako synergią swoich poprzedniczek, jednocześnie oferując wartość dodaną w postaci działania skoncentrowanego na przyczynę, a nie objawy choroby.

Dzięki temu właśnie jest potężnym i funkcjonalnym narzędziem do walki z wieloma chorobami przewlekłymi. Niesie ze sobą mnóstwo możliwości, szczególnie w swoim nie-liniowym, a wielo-kierunkowym, systematycznym i kompleksowym podejściu do człowieka.

Literatura:

  1. American College of Preventive Medicine. https://www.acpm.org/. Accessed 9 Oct 2014.
  2. Hatz MHM, Schremser K, Rogowski WH. Is individualized medi- cine more cost-effective? A systematic review. Pharmacoeconom- ics. 2014;32:443–55.
  3. In: Rippe JM, editor. Lifestyle medicine. 2nd ed. New York, CRC Press; 2013. pp. xix–xxii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *